פסיקת ריבית – פרשנות חוק ריבית והצמדה

לאחרונה בית המשפט העליון בחן את סוגית הפרשנות של חוק פסיקת ריבית והצמדה בפסק דין מיום 22.4.09 במסגרת רע"א 8498/08 , וולדימיר סולוביי נ' מיכאל אייכל רע"א 8498/08

פסק הדין מעלה סוגיה מענינית שעל פיה נושא הריבית על דרכי חישוביה הנכונים ניתן להעלותן במסגרת טענת פרעתי (כמסגרת דיונית ) .

זאת ועוד, פסק הדין מאשרר וקובע כי הסכם בין הצדדים מאיין את סעיף 5 לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

לקריאת המאמר לחץ [פסיקת ריבית]

פסיקת ריבית – חישוב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

פסיקת ריבית – מחשבון המאפשר בין היתר חישוב חוב בשקלים בריבית שקלית משתנה לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961

לכניסה למחשבון לחץ [פסיקת ריבית]

ריבית ליבור – מחשבון לחישוב ריבית לפי חוק פסיקת ריבית במט"ח (דולר)

חישוב חוק פסיקת ריבית במט"ח באמצעות מחשבון חוב מט"ח המופיע ברשימת המחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ כלי עזר המשמש עו"ד לחישוב חוב מט"ח או במטבע ישראלי צמוד מט"ח לפי חוק פסיקת ריבית מט"ח במט"ח ׁ(ריבית 'ליבור' + 1%).

באמצעות מחשבון חוב במט"ח ניתן להפיק דוחות המציגים את קרן החוב והריבית ברמה רבעונית.

לכניסה למחשבון לחץ חוב מט"ח

בקשה לייצוגית במיליארד שקל נגד ההוצאה לפועל: גבתה ריבית פיגורים פי 3 מהמותר

התביעה הוגשה עקב החלטת ראש ההוצאה לפועל בירושלים מלפני כשנה, בה נאמר כי טעות במחשבי ההוצאה לפועל הביאה לכך שבמחצית מהתיקים שנפתחו מאז 2003 נגבתה מהחייבים ריבית בשיעור פי 3 מהמותר.

ציטוטים מתוך כתבה שפורסמה בגלובס בתאריך 8/2/09 מאת: נועם שרביט

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000423808&fid=2

לתשומת לב הגולשים רצ"ב קישור למאמר מאת מ.א. בקרה וניהול
שפורסם ברידר בתאריך 16/7/08

כותרת : מחשבון ריבית לחישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה

להלן ציטוט מתוך המאמר

חשיבות הבדיקות שיש לערוך בנושא זה, עולה מדבריו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים נמרוד פלקס בהחלטה מיום 29/01/08, בה הוא דן בשאלה, כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית המתווספת על קרן החוב הנקובה בשטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

כפי שעולה מההחלטה, הרי שאופן החישוב הנהוג בתיקי ההוצאה לפועל, אשר נפתחו לשם ביצוע שטרות, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומוטה לרעת החייבים.

http://www.reader.co.il/article/14435/מחשבון-ריבית-לחישוב-חוק-פסיקת-ריבית-והצמדה