בנק לאומי – ביהמ"ש העליון פסק כי על הבנק לתקן תוך 60 ימים את נוסח החוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות/פיקדונות"

בפס"ד דין מקיף ומנומק (126 עמ'), פסק אתמול ביהמ"ש העליון בערעור שהוגש ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ נגד היועץ המשפטי לממשלה בעניין תנאים מקפחים הקיימים בחוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות/פיקדונות".

לתמצית פס"ד לחץ [הסכם לניהול חשבון]

בדיקת בנק – האם הבנק קיים את ההסכם עם החברה ושמר על חובת הנאמנות

 

בימ"ש: בנק לאומי חייב להעביר למגדל הזוהר מידע בנוגע לתנועות הכספיות בחשבונה

"בין הבנק לחברה נכרת הסכם המחייב את הבנק לנהוג עם החברה ביחסי בנק-לקוח ולשמור על חובת הנאמנות"

השופט ניסים ישעיה מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה אתמול לבנק לאומי למשכנתאות להעביר לידי חברת מגדל הזוהר מידע בנוגע לתנועות הכספיות בחשבונה והפקדת פיקדונות כספיים. בנוסף חויב הבנק לשלם למגדל הזוהר הוצאות משפט בסך 50 אלף שקל.

מפסק הדין עולה כי מגדל הזוהר, יזמית פרויקט גני אביב בלוד, שהיתה בבעלות דודי אפל ועו"ד דרור חוטר ישי, כרתה הסכם עם הבנק לפיו היא תפנה את רוכשי הדירות בפרויקט לבנק לצורך קבלת משכנתאות למימון הרכישה. לפי ההסכם הותירה מגדל הזוהר בידי הבנק 10% מהכספים ששולמו לה על ידי רוכשי הדירות למשך 5 שנים, כבטחון לפרעון תשלומי המשכנתא להם התחייבו הרוכשים. כספים אלה הופקדו בחשבונות פיקדון מיוחדים ונשאו ריבית כמוסכם.

פורסם ב- TheMarker כתבה : הילה רז – 18/8/08
לכתבה המלאה
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/hr20080818_8902742342.xml

לפס"ד המלא לחץ כאן

בנק ישראל : הרפורמה בעמלות תיכנס לתוקף בתאריך 01/07/08

בהתאם לפרסומי בנק ישראל, בתאריך 01/07/08 תיכנס לתוקפה הרפורמה בעמלות אותן גובים הבנקים השונים, בחשבונות פרטיים ובחשבונות עסקים קטנים.

בעקבות הרפורמה יצומצם מספר העמלות השוטפות מ- 15 סוגי עמלות ל- 2:

1 עמלה בגין פעולת עו"ש המבוצעת ע"י הלקוח באופן עצמאי.
2 עמלה בגין פעולת עו"ש המבוצעת באמצעות פקיד בנק.

במסגרת הרפורמה, תבוטל עמלת עריכת מסמכים שנגבתה מידי תקופה ע"י הבנקים בגין הקצאת מסגרת אשראי או בגין העמדת הלוואות עד לסך של 50,000 ₪.

כמו כן, הבנק יגבה עמלת הקצאת אשראי רק בחשבונות אשר בהם לא נוצלה המסגרת המאושרת.
חשבונות בהם נעשה שימוש במסגרת האשראי המאושרת, לא יחויבו בעמלת הקצאת אשראי אלא בריבית החובה בלבד.

בכרטיסי אשראי יבוטלו שלושת העמלות הקיימות וחברות האשראי יגבו עמלה אחת אשר תיקרא "דמי כרטיס חודשיים.

להודעת בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/amalot/reform_amalot.pdf