בנק הבינלאומי – שני יועצי השקעות בבנק הבינלאומי חשודים שמעלו במיליוני שקלים בכספי לקוחות

שני יועצי השקעות בבנק הבינלאומי חשודים שמעלו במיליוני שקלים בכספי לקוחות

כך עולה מחקירת רשות ני"ע בין הלקוחות המרומים: מפעל הפיס, הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים וסאמיט קפיטל ■ השיטה: ביצוע עסקאות מתואמות בין חשבונות התאגידים לבין החשבונות הפרטיים של היועצים

שני יועצי השקעות בבנק הבינלאומי חשודים במעילה בהיקף מאות אלפי שקלים בכספי לקוחות עסקיים – כך עולה מחקירה שביצעה רשות ניירות ערך במסגרת שורת חקירות שחשפו מנהלי השקעות אשר מעלו באמון לקוחותיהם.

בתקופה הרלוונטית לחקירה, ינואר 2007 עד יולי 2009, הועסקו השניים כיועצי השקעות במחלקת מסחר תאגידי בבנק. במסגרת עבודתם סחרו השניים באופציות, מניות ותעודות סל וכן באג"ח ממשלתיות שנסחרות בבורסה בתל-אביב.
מחקירת רשות ניירות ערך עולה כי השניים חשודים שניצלו את נגישותם לחשבונות המשויכים לתאגידים גדולים "בעלי כיס עמוק" שלהם חשבונות בבנק הבינלאומי, והוציאו במירמה את כספי התאגידים לחשבונותיהם האישיים.
ציטוטים מכתבה. מאת : מיכל יושאי ארז וולברג ונועם שרביט שפורסמה בתאריך 29/7/09 ב www.globes.co.il

לכתבה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000485202&fid=829

בנק איגוד מחק ללקוח 93% מיתרת חוב של כ – 6 מיליון שקל

בנק אגוד מחק ללקוח מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים 93% מיתרת חוב של 5,975 א' ₪.

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד, ויתר בנק איגוד על סכום של כ- 5,6 מליון ש"ח מיתרת החוב וקיבל רק 400,000 ₪.

באוגוסט 2005, הגיש בנק אגוד בבית משפט השלום בת"א תביעה נגד חברת בניה מאשדוד בגין יתרת חוב בחשבון החברה בסך של 5,974,809 ₪.

הנתבעים פנו לחברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקות בנקים כדי שזו תבדוק את התנהלות החשבון.

חוות הדעת אשר הוכנה ע"י דוד אברון מנכ"ל מ.א. בקרה וניהול, התייחסה לביצוע בפועל של ההסכמים שנחתמו בין הבנק לבין הלקוח ושווי הנכסים אשר שועבדו לבנק במסגרת הליווי אל מול יתרות החוב בתקופות שונות. כמו כן, התייחסה חוות הדעת לשיעורי הריבית לפיהם חויבו יתרות החובה בחשבון וההלוואות שהועמדו בו.

בימים אלו נחתם בין הצדדים הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין.

בהתאם להסכם, שילמו הנתבעים לבנק סך של 400,000 ₪ והתביעה נדחתה.
לדברי דוד אברון, אומנם הבנקים אינם מנהיגים מדיניות מחיקת חובות לעסקים הקטנים והבינוניים , אך עיון במקרה זה ובמספר הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין בתקופה האחרונה מגלה, כי עסקים שעברו תהליך של בדיקת חשבונות בנק באמצעות מ.א. בקרה וניהול בע"מ הצליחו להקטין את חובם לבנק.
רק לאחרונה סייעה בדיקת חשבון בנק של מ.א. בקרה וניהול ללקוח עסקי למחוק כ-280 אלף שקל מחובו לבנק מרכנתיל. במקרה נוסף השנה שילם לקוח, ששימש כערב לחוב בבנק, 210 אלף שקל בלבד, אחרי שבמקור נדרש לשלם סכום של 2.1 מיליון שקל- פי 10 מהסכום ששולם.
במקרה נוסף, מחק בנק 60% מחוב של 3 מיליון שקל והעמיד אותו על חוב של 1.2 מיליון שקל. במקרה אחר מחק בנק כ-4 מיליון שקל המהווים כ-80% מהדרישה המקורית.

בפסקי הדין השונים קבע ביהמ”ש, כי “התנהגות הבנק בניהול חשבונות בנק של לקוחותיו, צריכה להבחן, אל מול ההסכמים והסיכומים שהתקבלו בין הצדדים, בהקשר לחובת הנאמנות החלה על הבנק כלפי לקוחותיו והערבים לחובותיהם ואל מול עיקרון תום הלב”.

במ.א בקרה וניהול מציינים כי רצוי שבדיקת חשבון הבנק, הכוללת בדיקת טעויות וליקויים שבוצעו על ידי הבנק בניהול החשבונות העסקיים, תיעשה בזמן אמת. בדיקה כזו מאפשרת גילוי מוקדם של אותם טעויות וליקויים, ומונעת נזקים מצטברים אשר יקבלו את ביטויים בחיובי הריבית וכתוצאה מכך בגובה יתרות החוב לבנק. עוד ממליצים מומחי מאבקרה וניהול כי רצוי לתעד כל סיכום עם הבנק וכל הבטחה שניתנה בנוגע לתנאים מיוחדים, כגון שיעורי ריבית, גובה עמלות, דמי ניהול והטבות אחרות.

בית המשפט דחה תביעה ע"ס 849,724 שקל שהגיש בנק דיסקונט נגד חברה ונגד הערבים לחובותיה

עפ"י פסק הדין שניתן בימים אלו, הנתבעים עמדו בתנאי ההחזרים של ההלוואות שלקחו ולבנק לא הייתה עילה להגשת התביעה.

בתאריך 04/08/95 נחתם בין הבנק לבין הנתבעים הסכם פשרה לפיו הבנק העמיד לנתבעים 6 הלוואות שונות בסכום חובם הכולל שעמד אז על 863,723 ₪.

בתאריך 28/01/97 הגיש הבנק בבית משפט השלום בת"א תביעה נגד הנתבעים על סך של 849,724 ₪, בטענה שהנתבעים לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין נח ליפשיץ בקשת רשות להתגונן, אליה צרפו את חוות דעתו של המומחה ל חישובי ריבית דוד אברון (מומחה בנק ) מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בבדיקת חשבונות בנק, התומכת בין היתר בטענתם האומרת כי הם עמדו בתנאי ההחזרים בהתאם להסכמי ההלוואות וכי לא היה מקום להגשת התביעה נגדם.

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים ובתאריך 28/11/99 נתן להם רשות להתגונן נגד התביעה.

בחודש דצמבר 2002 מינה בית המשפט מומחה מטעמו כדי שזה יקבע האם הנתבעים עמדו או לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות בהתאם לאמור בהסכמי אותן הלוואות.

מסקנות המומחה מטעם בית המשפט היו, כי הנתבעים אכן עמדו בתנאי ההחזרים וכי נכון להגשת התביעה לא היה לנתבעים חוב לבנק.

בית המשפט מגיע למסקנה, כי פועל יוצא מחוות הדעת הוא שדין התביעה להדחות ואכן התביעה נדחית.

באשר ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות אשר נותרה בעקבות דחיית תביעת הבנק, אומר כבוד השופט צבי כספי בפסה"ד "… הוסבר ע"י הבנק שבמהלך הדיונים שולם סכום בסך של 1,189,000 שקל ע"י המדינה בגין ערבותה לחובות הנתבעים, לאור האמור לעיל, סביר בעיני שסכום זה כיסה את מרבית, אם לא את כל החוב".

כאמור, דחה בית המשפט את תביעת הבנק ופסק כי בנוסף, הבנק ישא בהוצאות משפט הנתבעים וכן ישא בשכ"ט עו"ד הנתבעים בסך של 100,000 ₪.

בדיקת בנק סייעה ללקוח למחוק כ – 280 אלף ₪ מיתרת חובו לבנק

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין קיבל בנק מרכנתיל דיסקונט 215,000 שקל במקום סכום חוב של 494,500 שקל.

ביוני 2006 הגיש הבנק תביעה ע"ס 328,222 ש"ח, נגד חברה ונגד הערבים לה, בגין יתרות חוב בחשבון החברה.

הנתבעים פנו לדוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנק, כדי שזה יבצע בדיקת בנק בחשבונותיהם.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין לירון סגל בקשת רשות להתגונן וצרפו תצהירם את חוות דעתו של דוד אברון (מומחה בנק ).

בחוות דעתו, הצביע המומחה דוד אברון, על טעויות וליקויים רבים בניהול חשבונות ע"י הבנק ועל גביית ריבית יתר בסכומים גבוהים, אשר נבעו מטעויות וליקויים אלו.

בנובמבר 2006 הגישו הנתבעים נגד הבנק תביעה נגדית ע"ס של כ- 650 א' ש"ח.

במקביל להליכים המשפטיים, אשר התנהלו בבית משפט השלום בבאר שבע, ניהלו הצדדים מו"מ, כדי להגיע לפשרה. זאת, כאשר הנתבעים מלווים לאורך המו"מ, בייעוץ המקצועי של המומחה דוד אברון.

בימים אלו, כאשר עפ"י המסמכים יתרת החוב לבנק עמדה על הסך של 494,500 ש"ח, חתמו הצדדים על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד.

עפ"י ההסכם, במידה והנתבעים ישלמו לבנק סך של 215 א' ש"ח ב- 24 תשלומים חודשיים, יחשב הדבר כאילו שולם החוב כולו ויבואו לסיומם הסופי והמוחלט, כל המחלוקות שבין הצדדים.

בנק לקוח – כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים

עצת היום מאת חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים.

מערכת היחסים בין הבנקים לבעלי עסקים נתונה במשך השנים לעליות ומורדות, העשויים להשפיע על אופי ההסדרים בין שני הצדדים. שמירה על מספר כללים בסיסיים, תבטיח שגם בעתות משבר ניתן יהיה להסתייע בבנק ולהקטין את מידת החיכוך עמו.

פתיחת מספר חשבונות בנק

רצוי לעבוד עם יותר מבנק אחד. התחרות בין הבנקים הביאה לכך, שהבנקים מוכנים לשפר את תנאי האשראי של לקוחותיהם לרבות הנחות בריבית והעמלות. ניהול משא ומתן עם שני בנקים במקביל, ישפר את עמדת הפתיחה של הלקוח. עם זאת, הניסיון מלמד, שחברות שניהלו חשבונות ביותר מ-3 בנקים, נאלצו לבזבז זמן יקר על ניהול החשבונות השוטפים והוויסות ביניהם.

מ.א. בקרה וניהול : ריבית החובה בחלק מהבנקים מתייקרת מעבר לעליה בשיעור הפריים

בהתאם להחלטת הנגיד, יעלה שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, החל מיום 30/05/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים עולה , כי בנוסף לעליה בשיעור ריבית הפריים, העלה בנק הפועלים גם את שיעור תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כ- "חח"ד עסקי" ו- "חח"ד עסקי מדורג", בשיעורים שנתיים הנעים בין 1.5% ל- 2.5%. זאת, בהתאם למדרגת הריבית.

העלאת שיעורי ריבית הפריים ותוספת הסיכון מביאה את ריבית החובה בחשבונות בנק עסקיים עם מסגרות אשראי מאושרות, המתנהלים בבנק הפועלים, מרמה שעד עתה נעה בין 8.25% ל- 9.75% לשנה, לרמה שהחל מסוף חודש זה תעמוד על 10% עד 12.5% לשנה.

לעומת זאת, בנק מזרחי טפחות, הגדיל את תוספת הסיכון בשיעור של 0.5% לשנה בכל סוגי החשבונות, למעט אותם חשבונות המוגדרים כ- "חשבונות חח"ד תאגידים".

בנק לקוח – הקדמת תרופה למכה

כלל שימושי היכול לסייע במניעת מצבי חיכוך בין הלקוח לבין מנהל הבנק שלו :

מנהלי עסק, המבחינים בכניסה לחריגה, אינם יכולים להסתפק בהנחה שהבנק "לא ישים לב" ויתעלם.

בעידן המחשב נשלפים לקוחות חריגים אוטומטית ולכן, ראוי לפנות לגורם המוסמך בבנק ולהתאים עמו מסגרת אשראי לצורכי העסק.
ככלל, ככל שניתן יהיה לתכנן ולחזות לטווח ארוך יותר את צורכי האשראי, כך תשתפר גם רמת התקשורת עם הבנק. מומלץ לנהל דיאלוג שוטף עם מנהל הסניף שיביא להורדת רמת החרדה. אין דבר המפחיד בנק יותר מעסק שאינו בשליטה ולכן, חשוב לקבוע נוהל קבוע להעברת תחזית תזרים מעודכנת לבנק.

עסק שמבצע בדיקת חשבונות באופן שוטף ומעביר לבנק מידע על העמידה בתוכנית העסקית והפיננסית ואפילו דיווחים שוטפים, מגביר את רמת-אמינותו ואת נכונות הבנק לסייע במידת הצורך. הניסיון מלמד, כי פעילות כזו תורמת בטווח הארוך לטיב היחסים בין החברה לבנק ומקלה על השגת הסדרים בריבית נמוכה כשהחברה נקלעת לקשיים. עם זאת, חשוב להקפיד שלא למסור מידע בלתי אמין או שקרי העלול להביא במהירות להתדרדרות היחסים.