חישובי ריבית

שאלת גולש:

מרשי זכה בתביעה משפטית אשר הגיש נגד חייב, כאשר סכום התביעה מורכב ממספר סכומי חוב אשר נוצרו בתאריכים שונים

עפ"י פסק הדין, סכומי החוב ישאו ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום היווצרותו של כל חוב ועד לתאריך פסק הדין.

האם ניתן לבצע באמצעות האינטרנט חישוב משותף על מספר סכומים בעת ובעונה אחת, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ?

תשובת מ.א. בקרה וניהול לגולש:

בין יתר המחשבונים אותם העמידה חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ באתר המחשבונים של החברה לרשות הגולשים, מפעילה החברה בנוסף למחשבוני המונו המיועדים לחישובי ריבית על סכום אחד, גם מחשבוני מולטי המיועדים לחישובי ריבית על מספר סכומים בחישוב אחד.

לביצוע חישוב הריבית וההצמדה על כל סכומי החוב בעת ובעונה אחת, לתקופה שמתאריך היווצרותו של כל חוב ועד לתאריך פסק הדין, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, ניתן להשתמש באחד ממחשבוני המולטי של מ.א. בקרה וניהול, שהוא מחשבון לחישוב רשימת סכומים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

הטלת עיקולים זמניים לתקופת הערעור למרות דחיית תביעת בנק מזרחי

* עו"ד אסף גסטפרוינד

בפסק דין אשר ניתן ביום 25.03.09, קבע ביהמ"ש העליון כי יש להשיב את העיקולים הזמניים אשר הוטלו על נכסי החברה הנתבעת, הגם שתביעת בנק מזרחי כנגדה נדחתה בביהמ"ש המחוזי וזאת, מן החשש שבמידה ויתקבל הערעור (אשר נקבע כי סיכוייו שקולים), תסוכל יכולת הבנק לממש את פסק הדין. מאידך, נדחתה בקשה לעיכוב תשלום הוצאות המשפט שנפסקו, בסך 70,000 ₪, לאחר שנקבע כי אין הצדקה לעכב חלק זה של פסק הדין.

לצפייה במאמר לחץ : [תביעת בנק]

המאמר מפורסם כשירות לציבור ע"י חברת מ.א בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים.

בנק לקוח – כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים

עצת היום מאת חברת מ.א. בקרה וניהול המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים. כיצד לנהל נכון מערכת יחסים בין מנהל החברה למנהל הבנק.

הפגנת ביטחון עצמי.

הבנקים מעוניינים להעניק אשראי, לחברות המוגדרות כבריאות ובנות פירעון. לעומת זאת, יהססו הבנקים להעניק אשראי לחברות המקרינות תדמית כושלת, אפילו לאלו שאינן סובלות מהיעדר בטחונות. הבנקים מוכנים לא פעם ליטול סיכון ולאשר מסגרות ללא בטחונות מספיקים, רק על סמך הערכה, שמדובר בחברה בריאה בעלת סיכויי הצלחה.
ביחסים עם הבנק נודעת חשיבות מכרעת לאישיותו של מנהל החברה. מנהל, הנראה בטוח ביכולתו וביכולות החברה, מלא אנרגיה וחיוניות, בקי בתהליכים העסקיים בענף בו הוא פועל וביתרונות היחסיים של החברה, משדר ביטחון עצמי ובדרך כלל גם ישיג את רצונו מהבנק.
כשמציגים לבנק תוכנית עסקית, אסור להסתפק בסיסמאות כגון הגדלת התפוקה, שיפור הפריון, התייעלות, חיזוק השיווק וכד', אלא לציין במפורש את הפעולות הקונקרטיות שבכוונת העסק לנקוט. מרבית מנהלי הסניפים מסוגלים להבחין בין תוכנית עסקית אמיתית ומציאותית לתחזית שאינה מבוססת. הבנק מחזיק לעתים במידע מוגבל ולא מדויק על עסקי הלקוח. הצגת הענף, פעילות החברה ותוכניות לעתיד בפני מנהל הסניף, יכולות לחולל שינוי של ממש ביחסו ובנכונותו לסייע.

מבדיקת כלכלני חברת מ.א. בקרה וניהול עולה: בנק הפועלים ומזרחי-טפחות העלו את ריבית החובה מעבר למתחייב מעליית שיעור הפריים

בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות העלו את ריבית החובה מעבר למתחייב מהחלטת נגיד בנק ישראל להעלאת הריבית במשק ומעבר לעלייה בשיעור
ריבית הפריים . כך עולה מבדיקה שערכו כלכלני חברת מ.א בקרה וניהול, המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים.

לכתבה המלאה לחץ כאן

בנק לקוח – כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים

עצת היום מאת חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים כיצד לנהל נכון מערכת יחסים עם בנקים.

מערכת היחסים בין הבנקים לבעלי עסקים נתונה במשך השנים לעליות ומורדות, העשויים להשפיע על אופי ההסדרים בין שני הצדדים. שמירה על מספר כללים בסיסיים, תבטיח שגם בעתות משבר ניתן יהיה להסתייע בבנק ולהקטין את מידת החיכוך עמו.

פתיחת מספר חשבונות בנק

רצוי לעבוד עם יותר מבנק אחד. התחרות בין הבנקים הביאה לכך, שהבנקים מוכנים לשפר את תנאי האשראי של לקוחותיהם לרבות הנחות בריבית והעמלות. ניהול משא ומתן עם שני בנקים במקביל, ישפר את עמדת הפתיחה של הלקוח. עם זאת, הניסיון מלמד, שחברות שניהלו חשבונות ביותר מ-3 בנקים, נאלצו לבזבז זמן יקר על ניהול החשבונות השוטפים והוויסות ביניהם.

מ.א. בקרה וניהול : ריבית החובה בחלק מהבנקים מתייקרת מעבר לעליה בשיעור הפריים

בהתאם להחלטת הנגיד, יעלה שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, החל מיום 30/05/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים עולה , כי בנוסף לעליה בשיעור ריבית הפריים, העלה בנק הפועלים גם את שיעור תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כ- "חח"ד עסקי" ו- "חח"ד עסקי מדורג", בשיעורים שנתיים הנעים בין 1.5% ל- 2.5%. זאת, בהתאם למדרגת הריבית.

העלאת שיעורי ריבית הפריים ותוספת הסיכון מביאה את ריבית החובה בחשבונות בנק עסקיים עם מסגרות אשראי מאושרות, המתנהלים בבנק הפועלים, מרמה שעד עתה נעה בין 8.25% ל- 9.75% לשנה, לרמה שהחל מסוף חודש זה תעמוד על 10% עד 12.5% לשנה.

לעומת זאת, בנק מזרחי טפחות, הגדיל את תוספת הסיכון בשיעור של 0.5% לשנה בכל סוגי החשבונות, למעט אותם חשבונות המוגדרים כ- "חשבונות חח"ד תאגידים".

בנק לקוח – הקדמת תרופה למכה

כלל שימושי היכול לסייע במניעת מצבי חיכוך בין הלקוח לבין מנהל הבנק שלו :

מנהלי עסק, המבחינים בכניסה לחריגה, אינם יכולים להסתפק בהנחה שהבנק "לא ישים לב" ויתעלם.

בעידן המחשב נשלפים לקוחות חריגים אוטומטית ולכן, ראוי לפנות לגורם המוסמך בבנק ולהתאים עמו מסגרת אשראי לצורכי העסק.
ככלל, ככל שניתן יהיה לתכנן ולחזות לטווח ארוך יותר את צורכי האשראי, כך תשתפר גם רמת התקשורת עם הבנק. מומלץ לנהל דיאלוג שוטף עם מנהל הסניף שיביא להורדת רמת החרדה. אין דבר המפחיד בנק יותר מעסק שאינו בשליטה ולכן, חשוב לקבוע נוהל קבוע להעברת תחזית תזרים מעודכנת לבנק.

עסק שמבצע בדיקת חשבונות באופן שוטף ומעביר לבנק מידע על העמידה בתוכנית העסקית והפיננסית ואפילו דיווחים שוטפים, מגביר את רמת-אמינותו ואת נכונות הבנק לסייע במידת הצורך. הניסיון מלמד, כי פעילות כזו תורמת בטווח הארוך לטיב היחסים בין החברה לבנק ומקלה על השגת הסדרים בריבית נמוכה כשהחברה נקלעת לקשיים. עם זאת, חשוב להקפיד שלא למסור מידע בלתי אמין או שקרי העלול להביא במהירות להתדרדרות היחסים.