מחשבון משכנתא לחישובי ריבית להלוואות לפי לוח שפיצר

מחשבון משכנתא לחישוב משכנתא או הלוואה לפי לוח שפיצר מאפשר הנפקת לוח סילוקין להלוואה או לעסקה כאשר ההחזרים החודשים שווים ומבוצעים בסוף כל חודש ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון: מה יהיה סכום התשלום החודשי? מהו אחוז הריבית הגלום בעסקה? תוך איזה תקופה תוכל לשלם את חובך לבנק? מהו הערך הנוכחי של העסקה ? ועוד

לכניסה למחשבון לחישוב משכנתא לחץ [ חישוב משכנתא ]

מחשבון משכנתא – כלי עזר לחישוב ריבית בהתאם לחוק להגנת הצרכן

לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות השונות שהוצאו על-פיו, עוסק המציע למכירה מצרך או שירות באשראי, חייב להודיע לצרכן, בין השאר, על שיעור הריבית בחישוב שנתי הגלום במחיר באשראי.
התקנות תובעות מן המוכר להביא את שיעור הריבית השנתי האפקטיבי לידיעת הצרכן לפני כריתת הסכם המכר. המידע צריך, איפוא, להימסר לצרכן לפני הקנייה ולא לאחריה. כוונת הוראה זו היא שהצרכן ידע בן השאר את שיעור הריבית השנתית המתואמת.

לדוגמא: מציעים לך לקנות מוצר במחיר של 12,000 ₪, ב 24 החזרים חודשיים שווים של 950 ₪.

מהו אחוז הריבית בחישוב שנתי הגלום בעסקה ?

תשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות שימוש במחשבון לחישוב משכנתא, בו תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה, כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש – לוח שפיצר (החזר הקרן החודשי אינו קבוע).

כפי שתיראה, שיעור הריבית הנומינאלית הוא % 9.3235 לשנה.

כדי לקבל את שיעור הריבית האפקטיבית יש לעשות שימוש במחשבון נוסף הנמצא באתר מ.א. בקרה וניהול שהוא מחשבון ריבית אפקטיבית ,כפי שתראה שיעור הריבית האפקטיבית של שיעור ריבית נומינאלי של 9.3235% הינו % 9.73242 לשנה.

מחשבוני מ.א. בקרה וניהול וחשיבותם בתקופת המשבר הנוכחי

בעקבות המשבר הכלכלי התרבו המקרים בהם עסקים אינם מצליחים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ספקיהם. כתוצאה מזה, התגברו הפניות למ.א. בקרה וניהול המתמחה בחישוב ריבית חישובי ריביות ובדיקת חשבונות בנקים בנושאים בנקאיים ובנושאי חישובי ריבית מסוגים שונים.

כחלק מהשירות אותו מעניקה חברת מ.א. בקרה וניהול , העמידה החברה לרשות לקוחותיה ולרשות הציבור הרחב את אתר המחשבונים פיננסיים לחישובי ריבית והצמדה למדד

בנוסף, באמצעות הבלוג נציג שאלות נפוצות המועלות בפנינו וניתן לפתור אותם באופן עצמאי באמצעות המחשבונים השונים באתר החברה.

לדוגמא : תוך איזה תקופה תסיים לשלם את חובך לבנק, אם במסגרת הסדר פריסת חוב עם הבנק, הנך חייב לבנק 150,000 ₪, נדרש להחזיר את החוב בתוספת ריבית של *9.5% לשנה ואם יכולת ההחזר החודשי שלך היא 1,800 ₪.

תשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות שימוש במחשבון לחישוב משכנתא, בו תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה, כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש – לוח שפיצר (החזר הקרן החודשי אינו קבוע).

כפי שתיראה, תוכל לסיים את החזר החוב תוך תקופה של 11 שנים וחמישה חודשים.