שער יציג – שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2008

התפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר ומול האירו

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי במהלך חודש דצמבר 2008 יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-3% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-5%. לצורך השוואה האירו התחזק במהלך חודש דצמבר מול הדולר בכ-7.7%.

במהלך כל שנת 2008 יוסף השקל מול הדולר בשיעור מצטבר של כ-1.1% ומול האירו בשיעור מצטבר של כ-6.4%.

התפתחות שער החליפין הנומינלי האפקטיבי של השקל

במהלך חודש דצמבר פוחת השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, בשיעור של כ-0.7% ובמהלך 2008 יוסף בשיעור מצטבר של כ-4.4%.

ציטוטים מהודעת בנק ישראל מיום 5/1/2009

להודעה המלאה
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/090105/090105n.htm

לכניסה למחשבון המרת מט"ח הצלבת שערים לחץ : שער יציג