בדיקת בנק ישראל מגלה כי לקוחות רבים המשתמשים בכרטיסי אשראי המתגלגל צורכים אשראי יקר ומשלמים ריביות גבוהות, מבלי שהתכוונו לכך

כרטיס אשראי מתגלגל ודרישות הפיקוח על הבנקים מחברת ויזה כ.א.ל.

במטרה להגביר את מודעות הלקוחות לשימוש נכון בכרטיסי אשראי מתגלגל, מפרסם הפיקוח על הבנקים מידע אודות הכרטיסים האמורים, השוואת תנאיהם, וכן עצות לשימוש נכון בכרטיסים אלה. זאת בעקבות מידע שהצטבר בפיקוח על הבנקים ממנו עולה כי לקוחות רבים אינם מבינים את משמעותם של כרטיסי האשראי המתגלגל, וכתוצאה מכך לקוחות אלה צורכים אשראי יקר ומשלמים ריביות גבוהות, מבלי שהתכוונו לכך.
ציטוטים מהודעת בנק ישראל מיום 22/12/09
להודעה
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/091222/091222d.htm

תרומתו של המומחה במסגרת הליכים משפטיים מול הבנק

נמצא בהליכים משפטיים מול הבנק?
החיובים בדפי הבנק לא מובנים?
לא מוצא את הידיים והרגליים?

לכתבה המלאה לחץ [מומחה לבנקאות]

http://www.mabakara.co.il/article3.html

בית המשפט דחה תביעה ע"ס 849,724 שקל שהגיש בנק דיסקונט נגד חברה ונגד הערבים לחובותיה

עפ"י פסק הדין שניתן בימים אלו, הנתבעים עמדו בתנאי ההחזרים של ההלוואות שלקחו ולבנק לא הייתה עילה להגשת התביעה.

בתאריך 04/08/95 נחתם בין הבנק לבין הנתבעים הסכם פשרה לפיו הבנק העמיד לנתבעים 6 הלוואות שונות בסכום חובם הכולל שעמד אז על 863,723 ₪.

בתאריך 28/01/97 הגיש הבנק בבית משפט השלום בת"א תביעה נגד הנתבעים על סך של 849,724 ₪, בטענה שהנתבעים לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין נח ליפשיץ בקשת רשות להתגונן, אליה צרפו את חוות דעתו של המומחה ל חישובי ריבית דוד אברון (מומחה בנק ) מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בבדיקת חשבונות בנק, התומכת בין היתר בטענתם האומרת כי הם עמדו בתנאי ההחזרים בהתאם להסכמי ההלוואות וכי לא היה מקום להגשת התביעה נגדם.

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים ובתאריך 28/11/99 נתן להם רשות להתגונן נגד התביעה.

בחודש דצמבר 2002 מינה בית המשפט מומחה מטעמו כדי שזה יקבע האם הנתבעים עמדו או לא עמדו בתנאי החזרי ההלוואות בהתאם לאמור בהסכמי אותן הלוואות.

מסקנות המומחה מטעם בית המשפט היו, כי הנתבעים אכן עמדו בתנאי ההחזרים וכי נכון להגשת התביעה לא היה לנתבעים חוב לבנק.

בית המשפט מגיע למסקנה, כי פועל יוצא מחוות הדעת הוא שדין התביעה להדחות ואכן התביעה נדחית.

באשר ליתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות אשר נותרה בעקבות דחיית תביעת הבנק, אומר כבוד השופט צבי כספי בפסה"ד "… הוסבר ע"י הבנק שבמהלך הדיונים שולם סכום בסך של 1,189,000 שקל ע"י המדינה בגין ערבותה לחובות הנתבעים, לאור האמור לעיל, סביר בעיני שסכום זה כיסה את מרבית, אם לא את כל החוב".

כאמור, דחה בית המשפט את תביעת הבנק ופסק כי בנוסף, הבנק ישא בהוצאות משפט הנתבעים וכן ישא בשכ"ט עו"ד הנתבעים בסך של 100,000 ₪.

בדיקת בנק סייעה ללקוח למחוק כ – 280 אלף ₪ מיתרת חובו לבנק

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין קיבל בנק מרכנתיל דיסקונט 215,000 שקל במקום סכום חוב של 494,500 שקל.

ביוני 2006 הגיש הבנק תביעה ע"ס 328,222 ש"ח, נגד חברה ונגד הערבים לה, בגין יתרות חוב בחשבון החברה.

הנתבעים פנו לדוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנק, כדי שזה יבצע בדיקת בנק בחשבונותיהם.

הנתבעים הגישו באמצעות עורך הדין לירון סגל בקשת רשות להתגונן וצרפו תצהירם את חוות דעתו של דוד אברון (מומחה בנק ).

בחוות דעתו, הצביע המומחה דוד אברון, על טעויות וליקויים רבים בניהול חשבונות ע"י הבנק ועל גביית ריבית יתר בסכומים גבוהים, אשר נבעו מטעויות וליקויים אלו.

בנובמבר 2006 הגישו הנתבעים נגד הבנק תביעה נגדית ע"ס של כ- 650 א' ש"ח.

במקביל להליכים המשפטיים, אשר התנהלו בבית משפט השלום בבאר שבע, ניהלו הצדדים מו"מ, כדי להגיע לפשרה. זאת, כאשר הנתבעים מלווים לאורך המו"מ, בייעוץ המקצועי של המומחה דוד אברון.

בימים אלו, כאשר עפ"י המסמכים יתרת החוב לבנק עמדה על הסך של 494,500 ש"ח, חתמו הצדדים על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד.

עפ"י ההסכם, במידה והנתבעים ישלמו לבנק סך של 215 א' ש"ח ב- 24 תשלומים חודשיים, יחשב הדבר כאילו שולם החוב כולו ויבואו לסיומם הסופי והמוחלט, כל המחלוקות שבין הצדדים.