מחשבון מט"ח חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

אנו שמחים להודיע על הוספת מחשבון המרת מט"ח – שערים צולבים לאתר מחשבוני ריבית של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

באמצעות מחשבון מט"ח זה תוכל להמיר מטבע חוץ לש"ח ולהמיר סכומים ממטבע אחד למטבע שני. חישוב השערים צולבים נעשה על פי היחס בין השער יציג של המטבעות הזרים לשקל, בהתאם לתאריך הנבחר.

חישוב השערים הצולבים נעשה על פי היחס בין המטבעות הזרים לשקל, בהתאם לתאריך הנבחר.
השערים הינם ע"פ השערים היציגים של בנק ישראל.

דוגמא להמרה מ- EUR ל- USD
נסעת לחו"ל בחודש יוני 2008. בתאריך 12/5/08 שילמת 850$ עבור כרטיסי טיסה, 420 EUR עבור שכירת רכב ו- 600EUR . מה סך הסכומים ששילמת ב- EUR?

על מנת לחשב את הסכום ב EUR יש לקלוט במחשבון מט"ח שערים צולבים את תאריך 12/5/08 הקש 850 בסכום להמרה .
על מנת לחשב את הסכום ב- EUR יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. הקש את התאריך 12/05/2008 בחלונית: "תאריך".
2. הקש את הסכום 850 בחלונית: "סכום להמרה".
3. בחר את האפשרות של "USD" בחלונית: "ממטבע".
4. בחר את האפשרות של "EUR" בחלונית: "למטבע".
5. לחץ על לחצן "חשב".
תתקבל התוצאה הבאה:
בתאריך 12/5/08 850 דולר ארה"ב USD שווים 549.66 eur
6. כעת יש לחבר את הסכום שהתקבל לסכומים האחרים:
549.66 + 420 + 600 = 1,569.66 EUR

מחשבון ריבית לחישוב הפרשי הצמדה וריבית

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד ממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ תוכל לבצע חישוב ריבית והפרשי הצמדה למדד על סכומים בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית או שבועית ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון:

האם חשבון הבנק שלך זוכה במלוא התשואה על השקעתך בפיקדון בנקאי צמוד מדד בתוספת ריבית ?

בתאריך 1/5/06 השקעת 150,000 ₪ בפקדון בנקאי צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של 4%. בתאריך 1/2/08 נפרע הפקדון לחשבון הבנק שלך בסכום של 165,029.70 ₪. ברצונך לבדוק את הסכום שהתקבל (בהנחה שלא משולם מס).