מחשבון ריבית לחישוב הפרשי הצמדה וריבית

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד ממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ תוכל לבצע חישוב ריבית והפרשי הצמדה למדד על סכומים בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית או שבועית ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון:

האם חשבון הבנק שלך זוכה במלוא התשואה על השקעתך בפיקדון בנקאי צמוד מדד בתוספת ריבית ?

בתאריך 1/5/06 השקעת 150,000 ₪ בפקדון בנקאי צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של 4%. בתאריך 1/2/08 נפרע הפקדון לחשבון הבנק שלך בסכום של 165,029.70 ₪. ברצונך לבדוק את הסכום שהתקבל (בהנחה שלא משולם מס).

ריבית פיגורים בהוצאה לפועל

שאלת גולש :

מה שווי החוב כולל הריבית נכון להיום, אם קרן החוב לבנק לאומי בחשבון עו"ש פרטי, עמדה בתאריך 31/12/199 על סך של 35,000 ₪.

תשובתנו :

בחישוב שבוצע במחשבון ריבית "חישוב חוב לבנק בהוצל"פ" הממוקם באתר מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית בנק והמספקת חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים נתקבלה התוצאה הבאה :

שווי קרן החוב כולל ריבית פיגורים, נכון לתאריך 25/05/08, הינה סך של 171,450 ₪.

חשוב לציין, כי לסכום קרן החוב יש להוסיף שכ"ט עו"ד ואגרות, בצירוף ריבית פיגורים צמודה מיום קבלת פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.

מחשבון משכנתא לחישוב הלוואת משכנתא – לפי לוח שפיצר

בימים אלה נוספו מחשבוני ריבית לאתר חברת מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה מזה 21 שנה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית לצרכים משפטיים.

בין המחשבונים מחשבון לחישוב הלוואת משכנתא – לפי לוח שפיצר.
באמצעות מחשבון ריבית זה תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש (לוח שפיצר – החזר הקרן החודשי אינו קבוע) ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון מה סכום התשלום החודשי, במידה והנך מעוניין לקבל הלוואה בסך 100,000 ₪ למשך 5 שנים בריבית שנתית של 6%.

מחשבון ריבית לחישוב ריבית והפרשי שער

באמצעות מחשבון ריבית זה ניתן לבצע את החישובים הבאים:

א. חישובי ריבית והפרשי שער במט"ח בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית ושבועית.

ב. חישוב ריבית במטבע מקומי בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית ושבועית.

באמצעות מחשבון זה תוכל לקבל תשובות לשאלות שונות כגון מה יהיה סכום הפרשי השער בתאריך 1/2/07 , אם בתאריך 1/1/07 שכרת דירה לשנה. שכ"ד הינו שווה ערך בשקלים ל- 500$ בחודש. הפקדת בידי המשכיר 12 שיקים דחויים על סך של 2112.50 ₪ (500 X 4.225) כל אחד ?