עמלות הבנקים – בנק ישראל מנסה סייע ללקוחות הבנקים

עמלות הבנקים – הפיקוח על הבנקים הודיע כי שירות המסלולים, בעמלות עובר ושב, נכנס לתוקף החל מתאריך 1/04/2014

להודעת בנק ישראל לחץ [כאן]

רוצים פיקדון מוגן? ודאו שהוא רשום בספרי הבנק

ציטוטים מתוך כתבה שפורסמה ב http://www.themarker.com

אליעזר וולף  09.11.2008  

סעיף 8 י"א לפקודת הבנקאות 1941 מאפשר לבנק ישראל לערוב לפיקדונות ולהתחייבויות שונות של הבנק כלפי נושיו וכלפי לקוחות בעלי פקדונות. בנק ישראל עשה שימוש בסמכותו לערוב לפיקדונות לפי סעיף זה בשלושה מקרים עד כה.

המסקנה היא שאין לחשוש לפיקדונות המופקדים בבנקים, שכן אפשר להניח שבנק ישראל ייתן את הערבות. עם זאת, על המפקיד לדאוג לכך שהפיקדון יירשם בספרי הבנק, ומוטב לקבל על כך אישור בכתב מהבנק.

ערבות בנק ישראל מונפקת למעשה בכל מקרה, ללא גביית עמלה כלשהי מהמפקידים. יהיה זה הגיוני שבנק ישראל ינפיק את הערבות מלכתחילה, ולא יחכה לקריסת בנק. בדרך זו יוכל בנק ישראל לחייב את הבנקים בעמלה בגין מתן הערבות, וברור כי הבנקים יגלגלו את העמלה הזאת על הלקוחות. עמלה שכזו תפחית כמובן את הריבית האפקטיווית למפקידים.

בדרך זו הלקוחות יהיו רגועים ולבנקים יהיה ביטוח. הביטוח צריך להיעשות לכל הבנקים באופן שווה, כך שלא תהיה אפליה ביניהם, וכדי לא ליצור ביניהם תחרות שעלולה להוביל לוויתור של הבנק על ביטוח הפיקדונות.

 

לכתבה המלאה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20081109_1035500