עמלות הבנקים – בנק ישראל מנסה סייע ללקוחות הבנקים

עמלות הבנקים – הפיקוח על הבנקים הודיע כי שירות המסלולים, בעמלות עובר ושב, נכנס לתוקף החל מתאריך 1/04/2014

להודעת בנק ישראל לחץ [כאן]

דיסקונט הצהיר שלא יגבה עמלות מניצולי שואה – אך המשיך לגבותן

בנק הפועלים גבה מלקוחותיו עמלה על מכתב התראה מעורך דין גם כשמכתב שכזה כלל לא נשלח; בבנק לאומי חייבו את הלקוחות בעמלות עו"ש גם כאשר כללי בנק ישראל אסרו זאת; וחברת כרטיסי האשראי כאל גבתה מלקוחותיה עמלות המרת מטבע חוץ על עסקות שבוצעו בישראל.

בנק ישראל ציין במסגרת הסקירה השנתית כי במהלך 2012 התקבלו אצלו 6,000 תלונות בכתב ו-16 אלף פניות טלפוניות בעניין התנהלות הבנקים. שיעור התלונות המוצדקות עמד על 21.5% לעומת 26.1% ב-2011. בעקבות תלונות הלקוחות בפני בנק ישראל השיבו הבנקים ללקוחות סכום של כ-3.8 מיליון שקל.

ציטוטים מכתבה שפורסמה ב – themarker.com בתאריך 3/7/13 ע"י סיון איזסקו

לכתבה

http://www.themarker.com/markets/1.2062352

לאומי מעדכן את תעריפון העמלות לעסקים גדולים

(העדכון אינו חל על משקי בית ועל עסקים קטנים, כהגדרתם בחוק)

 העדכון כולל איחוד של 34 עמלות ל-11; ייקור 39 עמלות הוזלת 29 עמלות והפחתה משמעותית בעמלות להעברות בנקאיות באמצעות הערוצים הישירים.

 לאומי הודיע היום על עדכון שיעשה ב-1 ביולי 2010, בתעריפי העמלות לעסקים גדולים, אשר אינם נכללים ברפורמת העמלות של בנק ישראל. מהלך העדכון כולל איחודן של 34 עמלות לכדי 11, ייקורן של 39 עמלות והוזלה של 29 עמלות. עוד מדובר על הוזלה משמעותית בתעריפי העברות בנקאיות הנעשות באמצעות האינטרנט.

 ראוי לציין כי מרבית העמלות שתעריפיהן יעודכנו כלפי מעלה, לא עודכנו מאז שנת 2002, ומיעוטן לא עודכן משנת 2007. במהלך תקופה זו עלה מדד המחירים לצרכן ב-15% מיולי 2002 וב-11.5% מינואר 2007.

 כאמור, במסגרת השינויים בתעריפון לעסקים גדולים הוזלו באופן משמעותי עמלות העברה באינטרנט ובערוצים הישירים כדי לעודד לקוחות עסקיים לבצע פעולות בערוצים הישירים. תעריפי ההעברות באמצעות האינטרנט והערוצים הישירים נמוכים בעשרות אחוזים מתעריפי ההעברה באמצעות פקיד:

       העברה בתוך הבנק – 2.43 שקלים (לעומת 9.00 שקלים באמצעות פקיד)

       העברה מחוץ לבנק – 2.46 שקלים (לעומת 41.00 שקלים באמצעות פקיד)

 עדכון העמלות אינו חל על משקי בית ועל עסקים קטנים, כהגדרתם בחוק, כלומר: תאגיד אשר טרם חלפה שנה מיום התאגדותו, או תאגיד שמחזור העסקים שלו אינו עולה על מיליון שקלים בשנה.  

ציטוטים מהודעת בנק לאומי מיום 7/6/2010 לצפייה בהודעה לחץ : 

 http://www.leumi.co.il/Leumi/Article/0,2777,176092,00.html