בנק ישראל : הרפורמה בעמלות תיכנס לתוקף בתאריך 01/07/08

בהתאם לפרסומי בנק ישראל, בתאריך 01/07/08 תיכנס לתוקפה הרפורמה בעמלות אותן גובים הבנקים השונים, בחשבונות פרטיים ובחשבונות עסקים קטנים.

בעקבות הרפורמה יצומצם מספר העמלות השוטפות מ- 15 סוגי עמלות ל- 2:

1 עמלה בגין פעולת עו"ש המבוצעת ע"י הלקוח באופן עצמאי.
2 עמלה בגין פעולת עו"ש המבוצעת באמצעות פקיד בנק.

במסגרת הרפורמה, תבוטל עמלת עריכת מסמכים שנגבתה מידי תקופה ע"י הבנקים בגין הקצאת מסגרת אשראי או בגין העמדת הלוואות עד לסך של 50,000 ₪.

כמו כן, הבנק יגבה עמלת הקצאת אשראי רק בחשבונות אשר בהם לא נוצלה המסגרת המאושרת.
חשבונות בהם נעשה שימוש במסגרת האשראי המאושרת, לא יחויבו בעמלת הקצאת אשראי אלא בריבית החובה בלבד.

בכרטיסי אשראי יבוטלו שלושת העמלות הקיימות וחברות האשראי יגבו עמלה אחת אשר תיקרא "דמי כרטיס חודשיים.

להודעת בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/amalot/reform_amalot.pdf