פנייה למנכ"ל בנק לאומי גליה מאור : יש לתקן את ההודעה לעיתונות באתר הבנק

בתחילת השבוע (9.2) פורסמה באתר האינטרנט של בנק לאומי הודעה לעיתונות תחת הכותרת "שינויים בשיעורי ריבית לעסקים קטנים". בהודעה זו נאמר כי החל מה-13.2 צפויים לחול שינויים בריבית החובה של לקוחות הבנק מסוג "עסקים קטנים".

בתוכן ההודעה מפרט הבנק את השינויים הצפויים בריבית.

אנו בחברת מא בקרה וניהול המתמחים בחישוב ריבית ובדיקות בנקים קראנו את ההודעה ונוכחנו לדעת כי תוכנה מעיד כי השינוי צפוי להשפיע לא רק על העסקים הקטנים אלא ישפיע על כלל הלקוחות בעלי חשבונות חח"ד כללי ועסקי. לעניות דעתנו, לא מדובר רק בעסקים הקטנים אלא גם בציבור לא קטן של עסקים בינוניים וגדולים. כך שלפי הערכתנו, כ- 50% מההודעה (החלק המדבר על החח"ד העסקי) נוגע לעסקים גדולים ובינוניים.

הניסוח הלא מדויק של הכותרת מקבל משנה חשיבות על רקע העובדה כי ההשפעה על קהל העסקים הגדולים והבינוניים היא השפעה שלילית. כלומר, ריבית החובה שלהם צפויה לעלות ב-1.4%.

אנו פונים אלייך במטרה לתקן את ניסוח כותרת ההודעה על מנת שתשקף בצורה נאותה את תוכנה.

בדיקה בבנקים – הרפורמה בעמלות פגעה בעסקים הקטנים

לפני כשנתיים טען נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, כי הוא כלקוח לא מצליח להבין את תדפיס חשבון הבנק שלו, על כל העמלות הנהוגות בו. התבטאות זו של הנגיד הביאה את בנק ישראל ליזום את הרפורמה בעמלות הבנקים שנכנסה לתוקפה החל מיולי 2008.

בסך הכל הכוונות היו טובות – להקטין את העמלות ללקוחות הפרטיים (משקי הבית) ולמגזר העסקים הקטנים שבדרך כלל נשאו בנטל המימון של העמלות הנמוכות למגזר העסקי.

מטרה נוספת של הרפורמה הייתה להביא לאיחוד עמלות על מנת למנוע כפל עמלות וכן ליצור שקיפות המגבירה את התחרות הבין בנקאית, כך שהלקוחות יוכלו באמת לערוך השוואה בין סוגי העמלות ועלותן בבנקים השונים.

בעקבות כך, פרסם לאחרונה בנק ישראל את מסקנותיו מהרפורמה כפי שהיא משתקפת לאחר יישומה במשך רבעון אחד- הרבעון השלישי של 2008.

בבנק ישראל מציינים כי בסך הכל הרפורמה הצליחה לגרום לירידה בתשלומים בחשבונות העו"ש של רוב משקי הבית כ-. 70%. עבור כ-15% לא חל כל שינוי ועבור היתר חלה עליה. אם מסתכלים על הבנקים השונים אז בשלושת הבנקים הגדולים אכן חלה הפחתה מסוימת, אך מן העבר השני בבנק המזרחי עלתה דווקא ההוצאה הממוצעת בכ-4% ובבנק הבינלאומי ההוצאה הממוצעת אף עלתה ב- 33%.

בבנק ישראל אף מציינים, כי הרפורמה היטיבה בעיקר עם האוכלוסיות החלשות מקרב משקי הבית (אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות, לקוחות שאינם מחזיקים בכרטיס אשראי או כרטיס למשיכת מזומן), ובעקבותיה הוזלו שירותי עו"ש על ידי פקיד בנק עבורן.

עם זאת, בדיקה שביצעו כלכלני מ.א בקרה וניהול, המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת בנק, מעלה כי בניגוד למשקי הבית, שזכו (אם כי באופן חלקי) להקלה בעמלות בחשבון הבנק, הרי שמגזר העסקים הקטנים שאמור גם הוא להיכלל ברפורמה – דווקא נפגע ממנה.

לכתבה המלאה לחץ : בדיקה בבנקים