ביהמ"ש פסק כי במקרה של "ערב בעד ערב" חלה חובת גילוי מוגברת של הבנק

ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובת הגילוי לערב

קרא עוד

באדיבות חב' מ.א בקרה וניהול המתמחה מזה 29 שנה בחישובי ריבית, בדיקת חשבונות בנקים, בדיקת התנהלות בנק, ומתן חוות דעת מומחה.

בנק חויב ע"י בית המשפט לפצות לקוח בגין שגיאה בערבות בנקאית

בית המשפט קיבל את תביעתה של התובעת כנגד הבנק וחייבו לפצותה בגין שגיאה בערבות בנקאית שהוצאה על ידו לבקשת התובעת, כאשר בערבות ציין הבנק תאריך תוקף שגוי של הערבות בנקאית ובשל אותה טעות, לא זכתה התובעת במכרז שלשמו הוצאה הערבות. נפסק, כי בנסיבות מקרה זה, הבנק הפר את חובת הזהירות כלפי התובעת ואת התחייבותו החוזית בכך שלא בדק את כתב הערבות לפני העברתה לתובעת.

ציטוטים מתוך מיני רציו שפורסם ב
www.nevo.co.il

לפס"ד

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-06-1544-105.htm

בנק איגוד ישלם 1.5 מיליון שקל ללקוח, בגין הפקת ערבות בנקאית פסולה

בפעם השלישית בתוך שבועיים מחייב בית המשפט בנק לשלם פיצוי משמעותי ללקוח שהגיש תביעה
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ענת ברון, חייבה את בנק איגוד לשלם 1.5 מיליון שקל ללקוחת הבנק, חברת א"ד מירז, בגין הפקת ערבות בנקאית פגומה שהביאה לפסילת הצעה של החברה במכרז. הפגם בערבות היה בכך שלאחר הגשתה לצורכי המכרז התברר כי לא הוספה ע"י הבנק חותמת סניף שהיתה נדרשת על פי נוהלי הבנק ולפי נוסח הערבות. לאור זאת נפסלה הצעת החברה במכרז של החברה למשק וכלכלה, והיא הגישה תביעת פיצויים נגד הבנק.

ציטוטים מכתבה מאת : ענת רואה שפורסמה בתאריך 17/5/09 ב
www.calcalist.co.il
לכתבה
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3286128,00.html