פסיקת ריבית והצמדה – מינהל מקרקעי ישראל חוייב להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה

אושרה תביעה ייצוגית נגד המינהל: ישיב הפרשי ריבית לחוכרים
בית המשפט קבע: בעת ביטול עסקאות יחוייב מינהל מקרקעי ישראל להחזיר את הכסף לחוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה
בית המשפט המחוזי בתל אביב, אישר השבוע בקשה לתביעה ייצוגית נגד מינהל מקרקעי ישראל בהיקף של 74 מיליון שקל, וחייב אותו בעת ביטול עסקאות להחזיר את הכסף ששילמו החוכרים בצירוף ריבית, ולא רק בצירוף הצמדה כפי שהיה עד כה.

….

בתחילה, דחה המינהל את הטענות, אך בדצמבר 2008 קיבל את הטענה שיש להגיש את התביעה כייצוגית. בעקבות התביעה אף פרסם המינהל "חוזר חשב" חדש אשר משנה את הנהלים וקובע חובת השבת כספים גם עם פרשי ריבית ולא רק הצמדה.

לאור זאת, אישרה השופטת רות רונן את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, וחייבה את המינהל להשיב לתובעים ריבית

ציטוטים מתוך כתבה מאת: ענת שיחור-אהרונסון שפורסמה בתאריך 23/9/09 ב
www.nrg.co.il

לכתבה
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/945/986.html

בקשה לייצוגית במיליארד שקל נגד ההוצאה לפועל: גבתה ריבית פיגורים פי 3 מהמותר

התביעה הוגשה עקב החלטת ראש ההוצאה לפועל בירושלים מלפני כשנה, בה נאמר כי טעות במחשבי ההוצאה לפועל הביאה לכך שבמחצית מהתיקים שנפתחו מאז 2003 נגבתה מהחייבים ריבית בשיעור פי 3 מהמותר.

ציטוטים מתוך כתבה שפורסמה בגלובס בתאריך 8/2/09 מאת: נועם שרביט

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000423808&fid=2

לתשומת לב הגולשים רצ"ב קישור למאמר מאת מ.א. בקרה וניהול
שפורסם ברידר בתאריך 16/7/08

כותרת : מחשבון ריבית לחישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה

להלן ציטוט מתוך המאמר

חשיבות הבדיקות שיש לערוך בנושא זה, עולה מדבריו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים נמרוד פלקס בהחלטה מיום 29/01/08, בה הוא דן בשאלה, כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית המתווספת על קרן החוב הנקובה בשטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

כפי שעולה מההחלטה, הרי שאופן החישוב הנהוג בתיקי ההוצאה לפועל, אשר נפתחו לשם ביצוע שטרות, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומוטה לרעת החייבים.

http://www.reader.co.il/article/14435/מחשבון-ריבית-לחישוב-חוק-פסיקת-ריבית-והצמדה