ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של 2.5%

ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (23/01/2012) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 2.5%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.00  לשנה.

בשנת 2011 כולה נרשמה אינפלציה של 2.2%

מי מבעלי המשכנתאות הרוויח ומי הפסיד השנת 2010 ?

שאלת גולש:

 מי מבעלי המשכנתאות הרוויח ומי הפסיד השנת 2010 ?

 תשובת מ.א. בקרה וניהול:

 בדיקת כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ מעלה, כי בשנת 2010 שילמו בעלי המשכנתאות הצמודות לפריים, כמחצית מסכום הריבית ששילמו בעלי המשכנתאות הצמודות למדד

 לכתבה לחץ :  [משכנתא צמודה]

לאן פניו של המשק ?

נגיד בנק ישראל העלה לאחרונה את הריבית והיה לנגיד הראשון שמעלה את הריבית.
 גם המדד המשולב מראה כי המשק נמצא במגמה חיובית.
בחודשים הקרובים נדע לאן פניו של המשק.

ביום שני בשבוע שעבר לראשונה מזה חמישה חודשים, עדכן הנגיד סטנלי פישר את ריבית בנק ישראל והעלה אותה ב-0.25%.

בסך הכל מדובר בשינוי מינורי מבחינת ההשלכות על החסכונות והפיקדונות בבנק, אך אין ספק שמדובר בהחלטה סמלית משמעותית. פישר בהיותו הנגיד הראשון בעולם שמעלה את הריבית מאותת כי המשק הישראלי יוצא מן המיתון.

בעקבות החלטת הנגיד עומדת ריבית הפריים בבנקים החל מ- 28/08/09 על שעור של 2.25% והשפעתה תורגש על בעלי המשכנתאות הנושאות ריבית הצמודה לפריים ועל לקוחות המנהלים חשבונות ביתרות חובה.

המהלך של פישר לא השפיע באופן משמעותי על שער הדולר. המטבע האמריקני ירד בשיעור של 0.2% עם פרסום הודעת הנגיד, ובסך הכל המשיך את מגמת ההחלשות מול השקל, המאפיינת את התקופה הנוכחית.

בנוסף, בנק ישראל פרסם החודש כי המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש יולי ב-1.2%. מדובר בחודש נוסף רצוף בו רושם המדד המשולב עליות, לאחר שמחודש יוני 2008 נרשמו ירידות בלבד. כך שאולי יש משהו בתחושה שסופו של המיתון הגיע?

לאחר 5 חודשים של רגיעה העלה הנגיד את ריבית בנק ישראל ב 0.25%

לאחר 5 חודשים בהם לא חל שינוי בריבית בנק ישראל הודיע היום  (24/8/09) הנגיד על העלאת ריבית בנק שראל בשיעור של 0.25% וזו תעמוד על % 0.75 לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 2.25% לשנה.

ריבית הפריים החלה לפגר באופן משמעותי אחר האינפלציה

ריבית הפריים נותרת על כנה בעקבות החלטת הנגיד שלא לשנות את ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט

ריבית הפריים לחודש אוגוסט תמשיך כנראה לעמוד על 2%. זאת , בעקבות ההחלטה שלא לשנות את ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (27/07/2009) על כך שלא יהיה שינוי בריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2009 והיא תמשיך לעמוד על % 0.5% לשנה וזאת על אף העובדה שמדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב- % 0.9

מאז ההחלטה בחודש מרץ 2009 להעמיד את ריבית בנק ישראל על 0.5%, עלה מדד המחירים לצרכן ב-  2.78%  (8.34% במונחים שנתיים)

מחשבון פריים לחישוב לפי ריבית פריים הנהוגה בבנק לאומי

מחשבון פריים מאפשר חישוב בריבית צמודה לפריים.
מחשבון הפריים מאפשר חישוב להלוואות ופיקדונות שקליים צמודים לפריים בתוספת ריבית לפריים

לכניסה למחשבון ריבית הפריים לחץ [מחשבון פריים]

מחשבון ריבית חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ !!!

 מחשבון המאפשר ביצוע חישוב לפי ריבית משתנה בהתאם לשינויים בשיעורי ריבית הפריים, בתוספת ריבית כנהוג בדרך כלל בהלוואות עסקיות, או פריים בהפחתת ריבית כנהוג בדרך כלל בחלק הפיקדונות השקליים


חברות רבות, נוטלות חלק מהאשראי המשמש אותן לצורך הפעילות העסקית השוטפת, באמצעות הלוואות קצרות מועד מסוגים שונים.

לצורך חישוב ובדיקה של הלוואות כאלה, העמידה בימים אלה חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בחישוב ריבית בנקים ובדיקת חשבונות בנקים, לרשות רואי החשבון, מנהלי הכספים והחשבים בחברות העסקיות, מחשבון ריבית חדש ברשימת מחשבוניה. המחשבון בשם "חישוב ריבית צמודה לפריים" מסייע לכם לבדוק הלוואות מסוגים שונים :

הלוואות בריבית משתנה צמודות לריבית הפריים ובתוספת ריבית שנתית קבועה, כאשר החזרי הקרן והריבית מבוצעים בסוף תקופת ההלוואה כגון הלוואת ONCALL, או הלוואות אשר החזרי הריבית שלהן הינם חודשיים או רבעוניים.

לדוגמא:

בתאריך 01/06/08, נטלתם הלוואה  בסך של 10,000 ₪,  בריבית של פריים פלוס 2.5% לשנה, כאשר זמן פירעון הקרן שלה חל בתאריך. 01/12/08  והחזרי הריבית הינם בראשון לכל חודש.

 

מעיון בדו"ח המפורט המופק ע"י מחשבון ריבית משתנה ניתן לראות את סכומי הריבית המחושבת כל חודש כאשר סה"כ הרבית המצטברת לתקופת החישוב עומדת על סך של 388.59 ש"ח.

 

– ריבית הפריים + 2.5%

 

 

סכום קרן החוב

תאריך התחלה

תאריך סיום

סה"כ ריבית

סכום לפרעון

10000

01/06/2008

01/12/2008

388.59

10388.59

 

 

דו"ח מפורט 
 

 

תאריך התחלה

ריבית חודשית

ריבית רבעונית

סכום לפרעון

01/06/2008

 

 

 

01/06/2008

 

 

 

01/07/2008

61.75

61.75

10000

01/08/2008

65.64

 

 

01/09/2008

67.96

 

 

01/10/2008

67.62

201.22

10000

01/11/2008

67.01

 

 

01/12/2008

58.61

125.62

10000

סך הכל

 

388.59

10388.59