מ.א. בקרה וניהול: בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט מייקרים את רבית החובה ללקוחותיהם מעבר לשיעור המתחייב מהעלייה בשיעור הפריים

בהתאם להחלטת הנגיד להעלות את ריבית בנק ישראל ועפ"י הודעות הבנקים באמצעי התקשורת, שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, יעלה החל מיום 27/06/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5.25% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים עולה, כי בנוסף להעלאת שיעור הפריים ב- .25%, כמתחייב מהודעת הנגיד, יגדילו בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט גם את שיעור תוספת הסיכון בשיעורים שונים – בהתאם לסיווג החשבון וקו האשראי.

בבנק דיסקונט תנוע ריבית החובה בחשבונות חח"ד עסקי מורחב בין 10.4% ל- 13.15% לשנה, בהתאם לקו האשראי. בחשבונות חח"ד עסקי פלוס בין 10.65% ל- 13.4%. בחשבונות חח"ד עסקי בין 14.4% ל- 17.55%. בחשבונות עו"ש פרטיים גדל השיעור השנתי של ריבית החובה ב-1.8%

בבנק מרכנתיל דיסקונט התייקרה תוספת הסיכון בשיעור שנתי של 0.9% – 1.25% ושיעורה השנתי של ריבית החובה, ינוע בין 14.45% בחשבונות עו"ש מקבלי משכורות ל- 21%, בחשבונות עו"ש ללא קו אשראי מאושר.

כיצד "נעקפה" עמדת בנק ישראל ע"י הבנקים.

בניגוד לדעת בנק ישראל ולדעתה של המפקחת על המחירים אשר סברו עוד בשנת 2006, כי יש לבטל את עמלת עריכת מסמכים להלוואות עד לסך של 100,00 ₪, הבנקים יבטלו במסגרת הרפורמה החדשה את העמלה להלוואות עד 50,000 ₪ בלבד.

כזכור, טען בנק ישראל כי עמלה זו באה בכפילות על ההלוואה או על קו האשראי, כי היא מעוותת את מחירי האשראי – במיוחד לזמן קצר והיא מקשה על הגילוי הנאות ועל יכולת הלקוחות להשוות חלופות המוצאות להם בשוק הבנקאי והחוץ בנקאי.

בנק ישראל – http://www.bankisrael.gov.il/press/pressheb.php