ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של 2.5%

ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (23/01/2012) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 2.5%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.00  לשנה.

בשנת 2011 כולה נרשמה אינפלציה של 2.2%

לאחר 5 חודשים של רגיעה העלה הנגיד את ריבית בנק ישראל ב 0.25%

לאחר 5 חודשים בהם לא חל שינוי בריבית בנק ישראל הודיע היום  (24/8/09) הנגיד על העלאת ריבית בנק שראל בשיעור של 0.25% וזו תעמוד על % 0.75 לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 2.25% לשנה.

החזר ריבית מהבנק – כיצד בודקים את הבנק

שאלת גולש:

בתאריך 1/10/08, הפקדתי לחשבוני באמצעות תיבת האל-תור בסניף, שיק ע"ס 15,000 שקל. ברצוני לציין, שמסגרת האשראי המאושרת הראשונה בחשבוני, הינה עד לגובה של 25,000 ₪, מסגרת אשר אני מקפיד לעמוד בתחומה .

מסיבה כלשהי, הבנק לא זיכה את החשבון בסכום ההפקדה. לאחר בירור, הסכים הבנק בתאריך 1/5/09 לזכות את החשבון הן בסכום ההפקדה והן בהחזר ריבית בגין התקופה שמתאריך ההפקדה ועד לתאריך הזיכוי בפועל.

שאלתי היא:

איך אוכל לבדוק אם החזר הריבית בו זיכה הבנק את חשבוני הינו נכון והוגן.

תשובת מ.א. בקרה וניהול:

כדי לבדוק באם הבנק זיכה את חשבונך בהחזר ריבית הוגן בגין האחור המדובר, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב ריבית בנק הממוקם באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול.
באמצעות בחירה בין אחת מטבלאות ריבית החובה המופיעות במחשבון זה, תקבל תוצאת חישוב אשר תשקף את סכום הריבית ההוגן, בו אמור היה הבנק לזכותך.

לכניסה למחשבוני מ.א בקרה לחץ [מחשבוני ריבית ]

ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2009 תישאר ללא שינוי

נגיד בנק ישראל החליט כי בחודש מאי הריבית לא תשתנה ותמשיך לעמוד על 0.5% .
צפוי כי גם ריבית הפריים בבנקים תמשיך לעמוד בחודש מאי על 2% .

לחישוב ריבית לפי ריבית הפריים הנהוגה בבנק לאומי לחץ [מחשבון פריים]

פריים – ריבית הפריים צפויה לרדת בעקבות הורדה נוספת של ריבית בנק ישראל

שיא חדש ריבית בנק ישראל עומדת על % 0.5 לשנה.

הנגיד הודיע אתמול (23/03/2009) על הורדה נוספת בריבית בנק ישראל בשיעור של % 0.25 וזו תעמוד על % 0.50 לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על הפחתת הריבית בהתאם.

ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 2.00 לשנה.

ריבית בנק ישראל יורדת ב-0.75% לרמה של 1.00%

הנגיד הודיע היום (26/01/2009) על הורדה נוספת בריבית בנק ישראל בשיעור של 0.75% אשר תעמוד על 1% לשנה.

בעקבות הודעה זו צפויי כי גם הבנקים יודיע בימים הקרובים על הפחתת הריבית בהתאם דהיינו ריבית הפריים צפוייה לעמוד על שיעור של 2.5% לשנה.

ריבית הסכמית בחוזה שכירות – לאיזה בנק כדאי להצמיד את הריבית על פיגור בתשלומים ?

שאלה : לאחרונה החלטתי להשכיר את דירתי, לאחר שקראתי את כל הסעיפים בחוזה השכירות הסטנדרטי ראיתי שמופיע הסעיף הבא:

"לא שילם השוכר תשלום, החל עליו על-פי הסכם זה, יהא רשאי המשכיר, מבלי שהדבר יפגע בזכות כלשהי מזכויותיו, לשלם במקום השוכר את התשלום, והשוכר יהיה חייב להחזיר את התשלום למשכיר בתוספת ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג מעת לעת בבנק __________ לגבי חשבונות עו"ש, ובלבד שהודיע על כך המשכיר לשוכר, בכתב, חמישה ימים מראש והשוכר לא תקן את ההפרה תוך תקופת ההודעה המוקדמת".

כולי תקווה שלא אגיע למצב הזה, אך מכיוון שאני חדש בעולם השכרת הדירות, לא ברור לי כיצד בעת הצורך אני יכול לבדוק מהי ריבית הפיגורים. בנוסף לאיזה בנק כדאי להצמיד את הריבית. האם אני חייב להצמיד את הריבית לבנק איתו אני עובד?

תשובה:
דוד אברון, מנכ"ל מ.א בקרה וניהול, המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנק:

(קודם כל אאחל לך בהצלחה בפעילותך החדשה וגם אני מקווה שלא תצטרך לממש את הסעיף הזה)
לשאלתך, אציין כי הסעיף הנ"ל עוסק בריבית הסכמית ואותה אתה יכול להצמיד לריבית הפיגורים בכל בנק שאתה חפץ. כמובן שלפני ביצוע ההצמדה, כדאי שתבדוק מהי ריבית הפיגורים בכל בנק ולהחליט למי מהם אתה מעוניין להצמיד את הריבית שבחוזה השכירות.

על מנת לבדוק היכן נמצאת ריבית הפיגורים הגבוהה ביותר,או הנמוכה ביותר תוכל להיכנס למחשבון ריבית פיגורים שבאתר מ.א בקרה וניהול , ולבצע מספר חישובים עבור השנה האחרונה לפי טבלאות הריבית של הבנקים שונים..

לדוגמא אם אתה עומד להשכיר את דירתך ב- 1.1.09 תבדוק כמה ריבית תשלם בכל בנק מ-1.1.08 ועד ל-31.12.08 על סכום קרן של 100 שקל.

בחברת מ.א בקרה וניהול מציינים כי אמנם אתה יכול להצמיד את הריבית לכל בנק שתבחר, אך בעולם העסקים נהוג לחשב את ריבית הפיגורים בהתאם לטבלה של הבנק איתו אתה עובד, מכיוון שזהו הנזק האמיתי שנגרם לך עקב הפיגורים ומשקף את עלות המימון האמיתית שלך וזו למעשה הריבית שמפצה אותך באופן אמיתי.

לכניסה למחשבון חישוב בריבית מרבית לחץ : ריבית פיגורים

מחשבון "ריבית פיגורים" הינו מחשבון ריבית הממוקם באתר הראשי של מ.א. בקרה וניהול בע”מ אשר כוללים בן היתר: מחשבונים פיננסיים לחישובי ריבית, חישובים כלכליים, חישובים משפטיים וחישובים מסחריים שונים, ברמה מקצועית גבוהה.

מחשבון ריבית חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ !!!

מחשבון ריבית המאפשר לחשב ערך עתידי סדרתי.

ערך עתידי הינו הערך של סכום כסף חד פעמי שקיים היום וצפוי להתקבל בעתיד בעוד n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה מראש.

ערך עתידי סדרתי הינו הערך של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל במשך n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.

באמצעות חישוב ערך עתידי סידרה ניתן להשוות בין פקדונות בנקאיים או בהשקעות המניבות תקבולים תקופתיים.

לדוגמא, קיימים 2 פקדונות:

1. פקדון בו מפקידים מידי חודש 1,000 ₪ לתקופה של שנתיים (24 חודשים) בריבית חודשית של 1%.
2. פקדון בו מפקידים מידי רבעון 3,000 ₪ לתקופה של שנתיים (8 רבעונים) בריבית רבעונית של 3%.

הסכום שיתקבל בפקדון 1 בסוף התקופה הינו 26,973.46 ₪.
הסכום שיתקבל בפקדון 2 בסוף התקופה הינו 26,677.01 ₪.

המסקנה היא שפקדון 1 עדיף על פקדון 2.

למחשבוני מ.א. בקרה וניהול – כלי עזר לחישובי ריבית לחץ כאן.