ריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים – מחשבון לחישוב ריבית חשב כללי (חשכ"ל)

ריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים – המחשבון מאפשר חישוב ריבית המבוסס על טבלאות ריבית שונות של החשב הכללי לרבות ריבית חשכ"ל – חשב כללי , ריבית פיגורים וריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים. חשוב לציין כי טבלת ריבית חשכ"ל – פיגורים למשכנתאות מסתמכת על צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי ) (תיקון) התשס"ב -2002

לכניסה למחשבון ריבית לחישוב ריבית חשכ"ל לחץ [חשב כללי ]

החשב הכללי באוצר – מי משתמש בטבלאות הריבית של החשב הכללי – ובאיזה נסיבות

שאלת גולש:

באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול, מופיע בין המחשבונים הממוקמים באתר, מחשבון חשב כללי לביצוע חישובים לפי טבלאות ריבית שונות של החשב הכללי באוצר.

שאלותיי הן – א. מי הם הגופים העושים שימוש בטבלאות החשב הכללי?
ב. באיזה נסיבות עושים שימוש בכל אחת מהטבלאות השונות?

תשובת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה ב חישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים.
ריבית החשב הכללי משמשת כבסיס לחישוב מרבית הריביות בהסכמים וההתקשרויות של המדינה ושל עיריות ומועצות מקומיות עם ספקים וגורמי חוץ שונים. ריבית זו מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל.
קרנות השתלמות וקופות גמל, הם גופים נוספים המשתמשים לצורך חישוביהם בטבלאות הריבית השונות של החשב הכללי.

דוגמא לעשיית שימוש בטבלאות החשב הכללי, ניתן למצוא בפסק דינה של כב' השופטת שרה ברוש, מתאריך 24/11/08, בבית המשפט המחוזי בת"א, ברע 002433/07, שם נדונה בין היתר השאלה עפ"י איזה טבלת ריבית מטבלאות החשב הכללי יש לחשב ריבית על חוב שלא שולם.

לכניסה למחשבון לחץ [ריבית חשב]

 

 

מחשבון משכנתא – כלי עזר לחישוב ריבית בהתאם לחוק להגנת הצרכן

לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות השונות שהוצאו על-פיו, עוסק המציע למכירה מצרך או שירות באשראי, חייב להודיע לצרכן, בין השאר, על שיעור הריבית בחישוב שנתי הגלום במחיר באשראי.
התקנות תובעות מן המוכר להביא את שיעור הריבית השנתי האפקטיבי לידיעת הצרכן לפני כריתת הסכם המכר. המידע צריך, איפוא, להימסר לצרכן לפני הקנייה ולא לאחריה. כוונת הוראה זו היא שהצרכן ידע בן השאר את שיעור הריבית השנתית המתואמת.

לדוגמא: מציעים לך לקנות מוצר במחיר של 12,000 ₪, ב 24 החזרים חודשיים שווים של 950 ₪.

מהו אחוז הריבית בחישוב שנתי הגלום בעסקה ?

תשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות שימוש במחשבון לחישוב משכנתא, בו תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה, כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש – לוח שפיצר (החזר הקרן החודשי אינו קבוע).

כפי שתיראה, שיעור הריבית הנומינאלית הוא % 9.3235 לשנה.

כדי לקבל את שיעור הריבית האפקטיבית יש לעשות שימוש במחשבון נוסף הנמצא באתר מ.א. בקרה וניהול שהוא מחשבון ריבית אפקטיבית ,כפי שתראה שיעור הריבית האפקטיבית של שיעור ריבית נומינאלי של 9.3235% הינו % 9.73242 לשנה.