ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 תרד ב- % 0.25 לרמה של 2.5%

ריבית הפריים צפויה לרדת  אף היא ב –  0.25% בעקבות ירידת ריבית בנק ישראל.

הנגיד הודיע היום (23/01/2012) על ירידה בריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 בשיעור של   0.25% וזו תעמוד על 2.5%  לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על ירידת הריבית
בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של % 4.00  לשנה.

בשנת 2011 כולה נרשמה אינפלציה של 2.2%

לאחר 5 חודשים של רגיעה העלה הנגיד את ריבית בנק ישראל ב 0.25%

לאחר 5 חודשים בהם לא חל שינוי בריבית בנק ישראל הודיע היום  (24/8/09) הנגיד על העלאת ריבית בנק שראל בשיעור של 0.25% וזו תעמוד על % 0.75 לשנה.

בעקבות הודעה זו צפוי כי גם הבנקים יודיעו בימים הקרובים על עליית הריבית בהתאם. ריבית הפריים צפויה לעמוד על שיעור של 2.25% לשנה.

שער יציג – שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2008

התפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר ומול האירו

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר כי במהלך חודש דצמבר 2008 יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-3% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-5%. לצורך השוואה האירו התחזק במהלך חודש דצמבר מול הדולר בכ-7.7%.

במהלך כל שנת 2008 יוסף השקל מול הדולר בשיעור מצטבר של כ-1.1% ומול האירו בשיעור מצטבר של כ-6.4%.

התפתחות שער החליפין הנומינלי האפקטיבי של השקל

במהלך חודש דצמבר פוחת השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, בשיעור של כ-0.7% ובמהלך 2008 יוסף בשיעור מצטבר של כ-4.4%.

ציטוטים מהודעת בנק ישראל מיום 5/1/2009

להודעה המלאה
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/090105/090105n.htm

לכניסה למחשבון המרת מט"ח הצלבת שערים לחץ : שער יציג