ביהמ"ש המחוזי דחה תביעת בנק על סך של 6 מיליון שקל וקבע כי וקבע כי הבנק הפר את הסכם הלווי

בית המשפט השתכנע כי הבנק לא קיים את הסכם הליווי עבר על חובת הנאמנות כלפי החברה ובהתחשב בנזקים הכספיים שהבנק גרם לחברה, דחה בית המשפט את תביעת הבנק.

לצפייה במאמר לחץ: [הסכם הליווי]

בית המשפט המחוזי קבע כי הבנק התנהג בחוסר תום לב ודחה את תביעת הבנק

בית המשפט הוכיח פעם נוספת, כי משתלם להתמודד מול תביעת בנק וכי בסופו של דבר ניתן גם לנצח.

 בפסק דין שניתן לפני מספר ימים בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת דר' מיכל אגמון-גונן, דחה בית המשפט את תביעת הבנק ולא חסך בביקורת חריפה על התנהגותו.

 בין יתר הדברים, אומר ביהמ"ש…"לכאורה ניתן היה לסיים בשלב זה את פסק הדין. עם זאת, במהלך המשפט התגלתה התנהלות של הבנק שבלשון המעטה שבהמעטה ניתן לכנותה חוסר תום לב. אני סבורה כי התנהגותו של הבנק משליכה ומחזקת את המסקנה לפיה יש לדחות את התובענה. בנוסף, התנהלות זו משליכה על סכום ההוצאות, שכן לאורה מתבקשת המסקנה כי לא היה ראוי להגיש תובענה זו נגד הנתבע מלכתחילה, ולמצער, מרגע שהגיש בקשה לרשות להגן והעלה טענות שלא היה בידי הבנק להשיב להן"…

 תום לב הבנק

ביהמ"ש מוסיף וקובע : "הבנק במקרה שלפניי התנהל בחריגה מוחלטת אף מחובות תום הלב הבסיסיות, לא כל שכן מחובותיו כבנק. ניתן לומר כי חוסר תום לב לתיאור התנהלות הבנק במקרה זה עושה חסד עם הבנק".

 לצפייה במאמר לחץ "תביעת בנק"

בית המשפט פסק כי יש לדחות את תביעת הבנק בסכום של 1.3 מיליון שקל נגד ערבים בגלל התיישנות

בית משפט השלום בנצרת דחה תביעה בסך של 1.3 מיליון שקל, אשר הוגשה בשנת 2005 ע"י בנק פלסטין הבינלאומי נגד עריביה של חברת א.ס. סכס משקאות בע"מ. זאת בגלל התיישנות עילות התביעה.

 למאמר המלא לחץ [תביעת בנק]

פס"ד בעליון דחה ערעור בנק דיסקונט נגד יהלומן

נדחתה תביעת בנק דיסקונט על מליון וחצי שקל נגד יהלומן. בית המשפט העליון דחה ערעור של בנק דיסקונט.

לתמצית פס"ד לחץ : [תביעת בנק]

בדיקת בנק סייעה לערב לדחות את תביעת הבנק נגדו

בדיקת בנק סייעה לערב לדחות את תביעת הבנק נגדו

להלן ציטוטים מתוך מיני-רציו כפי שפורסם באתר נבו www.nevo.co.il

* נדחתה תביעת בנק נגד ערב. למרות שהערבות נחתמה בטרם נכנס לתוקף תיקון תשנ"ח, קיימת פסיקה שהתייחסה לערבות שנחתמה טרם התיקון והטילה על הבנק חובה ליידע את הערב במועד, על כך שהחייב אינו פורע חובו, תוך קביעה שחובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב.

תביעה כספית נגד ערב אשר טען, בין היתר, כי אילו היה מקבל הודעה בדבר פיגור בפירעון ההלוואה בזמן אמת, היה באפשרותו לדאוג לכך, שיימצאו כספים מהם ניתן היה לפרוע את חובה של החייבת. בית משפט השלום דחה את התביעה ופסק כי:
יש לדחות את מרבית הטיעונים של הנתבע המבוססים על הפרת חובות הבנק כלפי ערב יחיד המפורטות בתיקון תשנ"ח לחוק הערבות. לא כך המצב לגבי הטענה בדבר אי מתן הודעה במועד לנתבע, שהחייבת לא עמדה בפירעון ההלוואה במועד. אמנם סעיף 26(א) לתיקון תשנ"ח אינו חל על המקרה, שכן הערבות נחתמה בטרם נכנס לתוקף תיקון תשנ"ח, אך במקרה דנן קיימת פסיקה בפרשת ליברמן, שהתייחסה לערבות שנחתמה טרם כניסתו לתוקף של תיקון תשנ"ח והטילה על הבנק חובה ליידע את הערב במועד, על כך שהחייב העיקרי אינו פורע חובו במועד המקורי שנקבע, תוך קביעה שחובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב. ביהמ"ש קבע כי הנזק שנגרם לנתבע הינו בשיעור מלוא החוב, ומכאן שדינה של התביעה נגדו להידחות.

פסק דין של כב' השופטת ורדינה סימון מתאריך 20/4/2009 בבית המשפט השלום בת"א בתביעה של בנק מסד סניף משרד ראשי נגד דויטש תומאס. ת.א 013375/07

לקריאת פס"ד המלא ולמיני רציו שפורסמו באתר נבו לחץ
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s07013375-164.doc